login

Blog

Certyfikat CCC – co to, jakich towarów dotyczy, jak uzyskać?

Autor: dawidg Dodano: 29.05.2024

certyfikat ccc

Certyfikacja CCC (China Compulsory Certificate) stanowi kluczowy element dla przedsiębiorców dążących do wprowadzenia swoich produktów na rynek chiński. Analogicznie do znaku CE w Europie, certyfikat 3C jest niezbędny dla szerokiego zakresu towarów sprzedawanych w Chinach. Od 2002 roku, kiedy to został wprowadzony, certyfikat CCC zyskał znaczenie jako podstawowe wymaganie umożliwiające handel z Państwem Środkowym. CCC certyfikat jest nie tylko świadectwem zgodności z chińskimi normami bezpieczeństwa, ale także ważnym krokiem w budowaniu zaufania między chińskimi konsumentami a międzynarodowymi markami.

Co to i jak powstał certyfikat CCC?

Powstanie chińskiego certyfikatu CCC było wynikiem połączenia wcześniej istniejących systemów kontroli jakości w Chinach, obejmujących bezpieczeństwo oraz oznakowanie produktów elektrycznych. System ten został zharmonizowany z globalnymi standardami w ramach WTO, co ułatwiło międzynarodowy obrót towarami. Zmiana ta miała na celu uproszczenie procedur i zwiększenie przejrzystości procesu certyfikacji, co znacznie ułatwiło dostęp do chińskiego rynku dla zagranicznych producentów. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą teraz łatwiej planować swoje strategie ekspansji.

Chiński certyfikat CCC - jakich produktów dotyczy?

Konieczność posiadania certyfikatu CCC dotyczy szerokiej gamy produktów – od urządzeń AGD, poprzez oświetlenie, aż po zabawki i sprzęt IT. Brak CCC może skutkować zatrzymaniem towarów przez chińskie urzędy celne, co podkreśla jego istotność dla eksporterów. Różnorodność kategorii produktów objętych certyfikacją CCC świadczy o kompleksowym podejściu Chin do regulacji bezpieczeństwa i jakości, co z kolei stanowi wyzwanie dla producentów dążących do wejścia na ten rynek.

Produkty podlegające certyfikacji CCC to m.in:

 • Sprzęt AGD i podobne urządzenia elektryczne
 • Urządzenia elektryczne niskiego napięcia
 • Oświetlenie (z wyłączeniem urządzeń oświetleniowych o napięciu poniżej 36V)
 • Maszyny rolnicze
 • Sprzęt spawalniczy
 • Materiały dekoracyjne
 • Elektronarzędzia
 • Okulary ochronne
 • Opony do pojazdów silnikowych
 • Pojazdy silnikowe oraz akcesoria bezpieczeństwa
 • Urządzenia bezprzewodowej sieci LAN
 • Produkty bezpieczeństwa
 • Terminale telekomunikacyjne
 • Przełączniki obwodów oraz urządzenia ochronne i łączeniowe
 • Przewody elektryczne i kable
 • Silniki niskiej mocy
 • Sprzęt gaśniczy
 • Sprzęt informatyczny
 • Urządzenia audio i wideo
 • Zabawki

Audyt fabryki w Chinach

Upewnij się, że wybrany dostawca jest producentem i ma zasoby do realizacji Twojego zamówienia.

Przeprowadzimy inspekcję fabryki przed wpłatą zaliczki.

2200,00  netto nettoKup online

Jak uzyskać certyfikat 3C?

Proces certyfikacji CCC rozpoczyna się od zgłoszenia produktu do chińskich władz i spełnienia wymogów testowych w lokalnych laboratoriach. Przeprowadzany jest również audyt fabryki, co jest niezbędne do finalnego przyznania certyfikatu. Pomyślne przejście przez procedurę pozwala na oznakowanie produktów znakiem CCC, co jest równoznaczne z otwarciem drzwi do chińskiego rynku. Kluczowym aspektem jest tutaj dokładność i zgodność z chińskimi standardami, co wymaga nie tylko inwestycji finansowych, ale także zaangażowania w zrozumienie chińskiego systemu regulacyjnego.

CCC certyfikat - czy trzeba odnawiać?

Ważnym aspektem jest konieczność corocznej odnowy certyfikatu CCC, co wymaga audytu, jednak nie obliguje do powtórzenia testów, które są aktualizowane co pięć lat. Taki cykl zapewnia ciągłość zgodności produktów z chińskimi normami. Proces odnowienia chińskiego certyfikatu CCC jest równie ważny co jego uzyskanie, ponieważ pozwala na utrzymanie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa, co jest kluczowe dla zachowania pozycji na rynku chińskim.

Koszt certyfikatu CCC

Proces certyfikacji CCC wiąże się z różnymi kosztami, które wykraczają poza sam dokument. Na całkowity koszt składają się m.in. opłaty za testy, tłumaczenia, rejestrację, inspekcję fabryk oraz koszty związane z podróżą i zakwaterowaniem inspektorów. Różnorodność tych kosztów sprawia, że całkowity wydatek może wynosić od 9 tys. euro do 22 tys. euro, a w przypadku konieczności powtarzania testów lub audytów – nawet więcej.

Ze względu na wysokie koszty związane z procesem certyfikacji CCC, ważne jest, aby dokładnie sprawdzić, czy nasz produkt spełnia wszystkie wymogi chińskiego rynku i czy certyfikat jest faktycznie potrzebny.

Certyfikat CCC a CE – jaka jest różnica?

Certyfikat CE to oznaczenie stosowane w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA), które świadczy o zgodności produktu z unijnymi normami dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Skrót "CE" pochodzi od francuskiego "Conformité Européenne", co oznacza "zgodność europejska". Certyfikat CCC (China Compulsory Certification) to obowiązkowe oznaczenie stosowane w Chinach. Podobnie jak CE, CCC świadczy o zgodności produktu z normami dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska, ale w kontekście chińskiego rynku.

Proces uzyskania obu certyfikatów różni się w szczegółach. W przypadku certyfikatu CE producent często przeprowadza testy we własnych laboratoriach lub w niezależnych jednostkach. Natomiast dla certyfikatu CCC, testy muszą być przeprowadzone w akredytowanych chińskich laboratoriach, a dodatkowo często wymagana jest inspekcja fabryki.

Dokumentacja techniczna dla obu certyfikatów jest kluczowa, ale różni się wymaganiami. Dokumentacja dla certyfikatu CE musi być przygotowana w jednym z języków urzędowych UE i dostępna na żądanie władz. Dokumentacja CCC musi być w języku chińskim i zgodna z chińskimi normami.

Na jakie produkty możemy otrzymać zwolnienie z certyfikacji CCC?

Tak, istnieją zwolnienia z obowiązku certyfikacji CCC w niektórych przypadkach. Oto konkretne sytuacje, w których produkty mogą być zwolnione:

- Produkty importowane do Chin w celach badawczych, testowych lub na potrzeby wystaw są zwolnione z obowiązku certyfikacji CCC.
- Komponenty i surowce importowane w celu wykorzystania ich do produkcji wyrobów finalnych przeznaczonych na eksport mogą być zwolnione z certyfikacji CCC.
- Produkty przeznaczone do wystaw, targów oraz prezentacji również mogą być zwolnione z obowiązku certyfikacji, pod warunkiem że nie będą one sprzedawane na rynku chińskim.
- Małe partie produktów importowanych, które nie będą sprzedawane komercyjnie, mogą być zwolnione z obowiązku certyfikacji CCC.
- Części zamienne oraz materiały eksploatacyjne importowane w celu serwisowania produktów już będących w Chinach mogą być zwolnione z tego obowiązku.
- Produkty importowane w celu własnego użytku przez organizacje i firmy, a nie na sprzedaż, mogą być zwolnione z obowiązku certyfikacji.

Każdy przypadek wymaga jednak indywidualnej oceny i zatwierdzenia przez odpowiednie chińskie organy regulacyjne.

Testy laboratoryjne w Chinach

Chcesz sprawdzić skład produktu czy surowca na miejscu w Chinach.

Pobierzemy próbki i wyślemy do akredytowanego laboratorium.

Certyfikacja CCC - dlaczego warto?

Włączenie procesu certyfikacji CCC w strategię biznesową firmy działającej na rynku chińskim lub planującej na nim zaistnieć jest kluczowym krokiem. Pozwala nie tylko na legalny obrót towarami, ale także buduje pozytywny wizerunek marki w oczach chińskich partnerów i konsumentów. Integracja certyfikacji CCC w planach rozwoju produktu i ekspansji rynkowej stanowi więc strategiczne narzędzie umożliwiające skuteczne wejście i utrzymanie się na rynku chińskim, co w dzisiejszych czasach globalnej konkurencji jest nieocenioną wartością.

Certyfikacja CCC to nie tylko wymóg prawny, ale również szansa na zdobycie przewagi konkurencyjnej na wymagającym rynku chińskim. Strategia dostosowania produktów do chińskich standardów i przepisów może okazać się decydująca dla sukcesu międzynarodowych przedsiębiorstw w Państwie Środkowym. Warto więc postrzegać ten proces nie jako obowiązek, ale jako inwestycję w przyszłość firmy na jednym z największych rynków świata.

Nasza platforma zakupowa Fullbax-Plus jest stworzona specjalnie dla Ciebie! Zaufaj nam i powierz nam usługi, abyś mógł spokojnie skupić się na prowadzeniu swojego biznesu.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc w imporcie z Chin - https://fullbax-plus.pl/oferta/